Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Suchań

Poradnik Klienta

W chwili wejścia Polski do Grupie Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez ostatnie, że obywatel Polski jest moc wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszelkich państw strefy Schengen. Znaczy to, że potrafiąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, a co ważniejsze – tworzyć na terenie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Sianów

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Zdecydowanie najłatwiej, bowiem w stylu administracyjnym, spotkać można o uznanie za obywatela polskiego. Jest niemało możliwości, jak można zastosować taką formę, świadczy o niej całkowicie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Sianów

1. O uznanie obywatelstwa może przyjść cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce minimum rok na platformie pozwolenia na pobyt były zdobyty w klubu z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka są kobiety z polskimi korzeniami, które siedzą na placu byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza na Ukrainie, Białorusi lub na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na terytorium Polski, a jego pobyt buduje się na przyjęciu na osiedlenie się, pozwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na platformie prawa stałego pobytu, oraz może wyjść o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo musi pamiętać czyste i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Z tego systemu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy staną co najmniej od 3 lat w układzie małżeńskim z Polakiem/Polką lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Sianów

3. O uznanie za obywatela polskiego mogą starać się cudzoziemcy ze statusem uchodźcy, którzy odbywają w Polsce minimum 2 lata i stanowią danie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że stać także uznane dziecko, którego rodzic jest człowiekiem Polski lub mieszka na terytorium RP na platformie pozwolenia na osiedlenie się lub jest moc stałego pobytu, i pozostały rodzic, jaki nie ma obywatelstwa polskiego wyraził wiedzę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świata. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo krajowe oraz kobieta się o uznanie za obywatela polskiego naszego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie stoi w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat i ma zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i ma trwałe i ciągłe źródło dochodu oraz tytuł prawny do pokoju mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Sianów

Pozwolenie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem gromadzi się do wojewody, jaki jest również pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli wynik jest dokładnie uzasadniony i uznany dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie ma problemu. Wojewoda może odrzucić wniosek właśnie to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może posiadać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i sposobie publicznego. Co istotne, jako że istnieje to strategia administracyjna, proszącym o uznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do kolejnej instancji, jaką jest MSWiA. Ostateczną drogę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do którego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie opinii o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, kwota obecna istnieje prowadzona).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Znacznie trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wnioskując do Prezydenta RP o jego uznanie. Plus owo nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i gotowa, lecz jednocześnie dlatego, że nie ma norm prawnych, które mówią prezydentowi wydanie wiedzy na przyjęcie obywatelstwa w chłodnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego przyjęcia – może być nawet rok. Z drugiej jednak części ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest przyjemniejsza dla tych, którzy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w polskim regionie, a z drugich przyczyn chcą zostać się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Sianów

Kto może wyjść o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można zestawiać w terenu (do wojewody w tłu zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W niniejszym fakcie trzeba zrobić się na konkretne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie mają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te muszą wyrazić wiedzę na zmianę obywatelstwa, w przypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Sianów

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi wykonać szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą zatem m. in zezwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające mocne i ciągłe dochody, zaświadczenie o uprawnieniu do pokoju (wystarczy np. umowa najmu), opinia o daniu Karty Polaka (jeżeli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we efekcie muszą uzasadnić, dlaczego chcą uzyskać polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które trzeba złożyć we efekcie należy również przedstawić zaświadczenie o znajomości języka polskiego na stanie B1 – działa to jednocześnie cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi stać dany przez Państwową Komisję do historii Poświadczania Nauk Języka Polskiego jako Obcego. Praktyka pokazuje, że to drink z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Sianów

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments